แบตเตอรี่โทรคมนาคม ใช้สำหรับโครงการสถานีฐานต่างๆ พร้อมโปรโตคอลการสื่อสาร เราสามารถทำแบตเตอรี่โทรคมนาคม 3U/5U/7U ได้

ส่งคำถามของคุณ