ระบบการจัดการแบตเตอรี่, ตัวย่อเป็น BMS, มันสามารถจัดการแบตเตอรี่, การป้องกันแบตเตอรี่กระแสเกิน, overdischarge, overdischarge และฟังก์ชั่นการป้องกันอุณหภูมิ