Ang baterya ng telekomunikasyon, gamitin para sa iba't ibang mga proyekto sa istasyon ng base, na may komunikasyon protocol. Maaari naming gawin ang 3U / 5U / 7U telecom baterya.