Trạm điện cầm tay, nó là một trạm sạc di động như một ngân hàng năng lượng công suất lớn có thể sạc điện thoại, iPad, máy tính của bạn hoặc các công cụ điện 12V nhỏ của bạn ... Sử dụng cho công suất xuất sắc tại nhà hoặc cắm trại bên ngoài