Tế bào pin lithium Iron Phosphate, đó là các tế bào lithium Iron Phosphate có thể tùy chỉnh các loại khác nhau mà khách hàng cần. Nhẹ hơn, thân thiện với môi trường hơn, tiết kiệm hơn, tuổi thọ chu kỳ sâu.