tế bào pin lithium sắt phốt phát, Đó là các tế bào phốt phát sắt lithium có thể tùy chỉnh các loại khác nhau mà khách hàng cần. Nhẹ hơn, thân thiện với môi trường hơn, sử dụng tiết kiệm hơn, vòng đời sâu hơn.

Gửi yêu cầu của bạn