GỬI YÊU CẦU NGAY
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Điện thoại: 0086 755 8933 5286

Trung tâm kho chủ yếu chịu trách nhiệm cho toàn bộ công ty đến hàng hóa và gói để dỡ, kiểm tra và chấp nhận, lưu trữ trong kho, chăm sóc và các vấn đề. Có trách nhiệm đến hàng hóa vật liệu và gói để dỡ, kiểm tra và chấp nhận, lưu trữ kho, chăm sóc và phát hành

Thêm một bình luận
Nếu bạn có nhiều câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.